Posts

De bouwaanbesteding van de eerste School in Nuth

Afbeelding
        De bouwaanbesteding van de eerste School in Nuth… en de winnaar is?   Tot midden 1800 werd er les gegeven in het oude kostershuis naast de kerktrappen. Als er teveel kinderen tegelijk kwamen opdagen nam de koster/onderwijzer de kinderen mee naar het café aan de overkant van de straat. Dat leidde weliswaar tot ontslag van de betreffende onderwijzer maar niet tot verbetering van het onderwijs.   Het gemeentebestuur (dat verantwoordelijk was voor het onderwijs) had al een paar keer op z'n kop gekregen van de Gouverneur. Er was geen schrijfgerei (lees: lei en griffels) . Er waren niet genoeg schoolbanken, geen schoolbord, de noodzakelijke illustratieve leermiddelen (wandplaten) ontbraken en tot overmaat van ramp deed de kachel het ook niet. En ja hoor, de gemeente komt over de brug, en trekt 20 gulden (!) uit om de problemen op te lossen.   Rond 1830 is Hendrik Hermans koster/onderwijzer en de situatie is nauwelijks verbeterd. Het leslokaal is nog steeds te klein om alle scho

60 jaar strijd over een nieuw Gemeentehuis

Afbeelding
Een nieuw gemeentehuis… altijd gedoe!   Blijkbaar gaat de raad binnenkort weer vergaderen over de bouw en locatie van een nieuw gemeentehuis… linksom of rechtsom: de burger betaalt het gelag!   Nou is gekrakeel over een nieuw gemeentehuis van alle tijden. Twee eeuwen geleden ruzieden ze in Nuth bijna 60 jaar (!) (1820-1877) over de vestiging van het eerste gemeentehuis. De Pastoor en de Kerkeraad   tegen de Burgemeester en Gemeenteraad. “Don Camillo vs. Peppone”     Na de Franse tijd toen Nuth als zelfstandige Gemeente verderging moest naarstig gezocht worden naar onderdak voor het gemeente bestuur. Niet dat dat bestuur veel om het lijf had. De burgemeester bekleedde bijna alle ambtelijke functies die je tegenwoordig bedenken kunt. Hij had dus alleen   wat ruimte   nodig waar hij de gemeentelijke administratie veilig kon opbergen en spreekuur kon houden voor de burgerij. Af en toe een vergadering met zijn veldwachter, wethouders en raadsleden en dat was het dan…. Maar

WIM SCHAFFERS, een regiseur en toneelspeler van formaat

Afbeelding
  Over het voetlicht of WIM SCHAFFERS in de schijnwerpers!    Aandacht voor een Nuther toneelspeler en regisseur van formaat met een indrukwekkende lijst van uitvoeringen. Wim Schaffers (*1893 †1954) is een enorm drijvende kracht geweest achter het toneelgebeuren niet alleen in Nuth maar in heel Zuid Limburg: een lintje van verdienste waard en een naam om te herinneren!   Op 19 jarige leeftijd in 1912 startte Wim zijn toneel carrière als lid van de operette afdeling van de Harmonie St. Bavo waar hij in 1937 zijn zilveren jubileum vierde. Tot zijn plotselinge dood in 1954 bleef hij actief als regisseur en toneelspeler voor diverse verenigingen in Nuth en wijde Omstreken. Naast het lokale toneel verzorgde hij met het Zuid Limburgs Toneelgezelschap honderden voorstellingen. Vanaf 1930 was hij ook voorzitter van- en drijvende kracht achter het gezelschap.   Daarnaast was Wim ook op andere gebieden sociaal actief. Zo was hij mede oprichter van de voetbalvereniging TROJA, de voorloper van

Nuth 400 jaar bestuurscentrum (1626-2026)

Afbeelding
  Na 400 jaar lijkt er een einde te komen aan Nuth als lokaal/regionaal bestuurscentrum.   In 1626 werd Nuth door de Spaanse Koning Filips II verpand aan de familie van Eijnatten die zelf een schepenbank mocht vestigen. Het dorp werd niet langer vanuit Klimmen bestuurd maar vanaf het, binnen de dorpsgrens liggend, kasteel Reijmersbeek.   Met een korte onderbreking tussen 1795 en 1800 hield Nuth het bestuur eeuwenlang binnen de eigen dorpsgrens. De bestuurlijke regio groeide door de jaren heen en werd uitgebreid met omringende dorpen zoals Vaesrade in 1821 en bij de gemeentelijke herindeling van 1982 met Hulsberg, Schimmert en Wijnandsrade.   In 2026 (dus 400 jaar later) lees ik dat het bestuurscentrum met de bouw van een nieuw gemeentehuis voor Beekdaelen (t.w.v. 17 miljoen €) in Oirsbeek zal worden gevestigd.   Dan hoop ik maar weer dat de rekensommetjes met alle inschattingen en scenario’s voor de toekomst goed gemaakt zijn en het belang van de inwoners echt gediend wordt met deze

Hoe de NSB’er Rost van Tonningen struikelde over een alerte Veldwachter in Nuth.

Afbeelding
  Rost van Tonningen en Mussert zijn namen die de ouderen onder ons zich vast wel herinneren. Absoluut fout volk. Gewetenloze   NSB’ers met grote verering voor Hitler en 100% collaborerend   met de Duitsers. Ze probeerden voor de oorlog al de democratie van binnenuit uit te hollen zoals we dat vandaag ook weer zien gebeuren door bepaalde groeperingen. De invallen van de agressor Hitler werden niet veroordeeld. Dat hadden de Polen over zich zelf afgeroepen.   Waar hebben we de uitspraak “Fake Rechtspraak” en “Nep Parlement” eerder gehoord?   De geschiedenis herhaalt zich!    In December 1938 komt Rost van Tonningen naar Nuth om de lokale NSB’ers toe te spreken. Bij een vragenrondje uit het publiek geeft van Tonningen af op de rechtspraak in Nederland. Hij gebruikt niet de term “Fake-Rechtspraak” maar introduceert de term “On-rechtspraak” en laat daarbij duidelijk merken geen respect te hebben voor de rechters en de eerlijkheid van de rechtspraak van (in dit geval) het ambtenaren