Posts

Kluizenaar met z’n tweeën? wel zo gezellig...!

Afbeelding
  De Vaesrader zielzorg: Van Kluizenaar via Rector naar Pastoor. (met dank aan Hub J. Ritzen) Vaesrade had ver vóór Nuth een zelfstandige bestuur. Terwijl Nuth tot 1626 ondergeschikt was aan Klimmen en behoorde tot het Land van Valkenburg mocht Vaesrade zich al in de 14 e eeuw een “Heerlijkheid” noemen met eigen administratief beheer en rechtsprekende schepenbank. Wat betreft de zielzorg lag dat wat anders en hoorden de inwoners van Vaesrade van oudsher tot de parochie Nuth. Voor officiële aangelegenheden (doop, huwelijk, begrafenis) maar ook de dagelijkse kerkgang waren de mensen aangewezen op de kerk en pastoor van Nuth. In 1596 werd er een Kapel in Vaesrade gebouwd, ongeveer op de plek van de tegenwoordige St. Servatius kerk. Voor het dagelijks gebed zal dat zeker verlichting hebben gegeven en een wandeling naar Nuth hebben uitgespaard maar voor doop en begrafenis (en alles wat daartussen kerkelijk nog voorviel) moest je toch echt in Nuth zijn. Pas in de 18 e eeuw kwam

De Intocht van burgemeester Starmans 1927

Afbeelding
  Jules Starmans werd in 1927 een beetje plotseling burgemeester van Nuth. Zijn voorganger, burgemeester Cremers (1917-1926) - "die vreemde uit Broeksittard"- was (al dan niet met wat hulp) na 10 jaar "politiek gestruikeld" over zijn eigen te voortvarende maar goedbedoelde woningbouwbeleid.   De 31 jaar jonge ambtenaar Jules Starmans die al loco-secretaris was mocht het stokje overnemen. Aan ambities geen gebrek en deel uitmakend van de Nuther elite stond een verdere politieke cariere niets in de weg nadat hij 4 jaar eerder vergeefs geprobeerd had burgemeester van Schimmert te worden   Hub Ritzen (dan 15 jaar oud -was hij er zelf bij?- ) beschrijft hoe Jules Starmans als nieuwe burgemeester van Nuth binnengehaald wordt. Het al bijna 'n eeuw oude "ooggetuige" verslag voorzien van het bijpassende beeldmateriaal...   "... De intocht begon op een winterse dag in februari 1927. Vanaf de uiterste grens der gemeente in Hommert daalde de f

De burgemeester van Hoensbroek en het kampioenschap van MINOR

Afbeelding
  De transfermarkt in de voetbalwereld is weer gesloten… hoe ging dat vroeger? Een anekdote uit de Minor historie; ruim een halve eeuw na datum mag die wel verteld worden….    Hoe burgemeester Martin van Hoensbroek een beetje meehielp richting het kampioenschap van Minor in de jaren ’60.....   Midden jaren’60 was Jan Hermans sterspeler bij Minor en er waren heel wat clubs die belangstelling hadden voor deze succesvolle amateur. Hub Ritzen was voorzitter van de Minor en hem was er wel iets aan gelegen om Jan nog even in de Minor-stal te houden. Er werd een plan gesmeed.    Hub Ritzen - later gemeentesecretaris in Hoensbroek- werkte destijds als kabinetschef voor burgemeester Martin die zijn enthousiasme voor voetballen deelde. Jan Hermans werd aangesteld als ambtenaar in opleiding bij de gemeente Hoensbroek zodat hij zijn amateur voetbalcarrière nog even kon voortzetten en niet meteen hoefde te vallen voor het “kleingeld” van de semi-profs. Jan moest wel beloven tijdens zijn opleid

dr. Joseph Kerkhoffs uit Grijzegrubben en de Koloniën van Weldadigheid

Afbeelding
26-7-2021 in het nieuws: De Koloniën van Weldadigheid in Drenthe zijn toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van Unesco. Voor wie zich afvraagt wat dat met Nuth van Toen te maken heeft onderstaand verhaal over de geneesheer dr. Joseph Kerkhoffs uit Grijzegrubben die 200 jaar geleden onbaatzuchtig in die koloniën werkte. Hij wist hoe je besmettelijke ziektes aan moest pakken en onderscheid te maken tussen wetenschap een “wappie” kwakzalverij (Ja! Het is van alle tijden) De koloniën van weldadigheid waren een omvangrijk project in het kader van de armoedebestrijding. Eigenlijk het begin van de Nederlandse verzorgingsstaat waarbij geprobeerd werd het lot van de kansloze   allerarmsten te verbeteren. Paupers uit de steden kregen een stukje grond en wat vee op het platteland om te leren zichzelf te bedruipen. Hun kinderen werden verplicht naar school gestuurd. Het was de bedoeling dat de projecten uiteindelijk zich zelf terug zouden verdienen maar dat bleek een utopie. Joseph Kerkhoffs:

Werkverschaffing: Nuth op de schop in de crisisjaren

Afbeelding
  "....De werkverschaffing in Nuth kostte de gemeente naar verhouding niet veel... Nuth heeft zijn werkelozen altijd flink aan het werk gezet: daar is Nuth bekend om..." Deze tekst is niet van Joep maar uit de krant van 1932. Schaamteloos als je bedenkt dat die arme tewerkgestelde sloebers ook niet om de crisis gevraagd hadden.  "Nuth op de schop": Duizenden kubieke meters grondverzet met kruiwagen en schop tijdens de werkverschaffing in de jaren '30  Als je door Nuth over straat loopt is het goed te weten met hoeveel bloed, zweet en tranen de basis van bijna al deze wegen is gelegd: door de moeizame arbeid van honderden tewerkgestelde werkelozen in de jaren '30 , bijna 10 jaar lang, tegen een hongerloon en onder vaak erbarmelijke omstandigheden. Niet alleen kilometers weg werden aangepakt in de jaren'30 maar bijvoorbeeld ook het kermisterrein/ de markt, de oude begraafplaats rond de kerk, de nieuwe begraafplaats aan de Slagboomsweg en   ook het pl